» AKEPEDİAN SİYASET VE AKP İKTİDARI

AKEPEDİAN SİYASET VE AKP İKTİDARI - Şükrü Alnıaçık

Paylas
AKEPEDİAN SİYASET VE AKP İKTİDARI
20 Şubat 2012, Pazartesi 19:17:56
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Akepedialıların kullandıkları halkçı dil, saltanatı kaldıran ve divan-halk ayrımını yerle bir eden Halkçı-Türkçülerin, kurduğu demokrasiyle yönetilen Anadolu`da bir hayli etkili oldu. Çünkü Türk demokrasisinde aksayan bir şeyler vardı. Reformların refah getirme hızı, halkın sabır kapasitesini zorlamaya başlamış, İnkılâbın getirdiği çağdaş prensiplerin, halkın refahına yaptığı katkı sorgulanmaya başlamıştı.

 

Akepedialılar`a göre ülke 1970`lerde, modern eğitim sisteminin ürünü olan dinsiz sosyalistlerle Anadolu`daki eski Tımar sahiplerinin torunları olan dindar vatanseverler arasındaki iç savaş nedeniyle kan gölüne dönmüştü. Bu çatışma bir yandan da bölücü Zerdüştleri hareketlendirmiş, etnik terör olayları, toplumsal barışı dinamitlemeye başlamıştı. Toplum, hem barış ve huzur, hem de ekonomik istikrar istiyordu.

 

Bütün şartlar hazırdı ve 2000`lerin başında Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, dış kaynaklı bir operasyonla kundaklandı. Koalisyonun büyük ortağına yönelik Atlantik ötesi operasyon, yeni bir dönemin habercisiydi.

 

Akepedian İktidar

 

Sosyal problemleri hızla oya çeviren etkili ve ajitatif konuşmalar yapan Akepedialı hatipler, Anadolu`nun jeopolitik imkânlarının, Amerikalıların hizmetine sunulması kartını da kullanarak 2002`de egemenliği ele geçirdiler. Ancak, Tanrıça Kybele`nin duygusal çiftçileri, Amazonlu balıkçılar ve dağlı çobanlar konfederasyonu görünümündeki Akepedia politikacıları, devleti nasıl yöneteceklerini bilmiyorlardı. Aralarına karışan birkaç eski deve tüccarı, ara ara `eşkıyaya göz açtırmayacağız` dese de onlar, sadece konuşmayı ve eski Cizvit papazları gibi, hedefe ulaşabilmek için insanların gönlüne nüfuz etmeyi başarıyla gerçekleştirdiler.

 

Bu dönemde batılı liberal demokratik söylemler, Akepedia kültürünün sempatik vitrini olarak ön plana çıkarıldı. Amaç, iç politikada sürekli bir hakimiyet için Milli direncin kırılması ve militarizmden uzaklaşılmasıydı. Akepedia iktidarında Amerikan kamu diplomasisi, senatodan onaylı güçlü ekonomik fonlarla harekete geçti. Fakir bedenlerin taşıdığı bakir beyinler, bütün zührevi hastalık risklerine rağmen, vakıflarda çalışan fikir fahişeleri tarafından elde edildi ve doyuruldu.

 

Sivil Toplum Kuruluşları, `gayriresmi` takıntılı Akepedialılar tarafından kutsanarak adeta dokunulmaz kılındı. Para karşılığı hazırlanan raporlar, çoğu zaman hükümet politikalarına yön verdi. Akepedia kültürünün oluşumunda en büyük katkıyı, CIA`ya bağlı çalışan NED (National Endowment for Democracy) adlı istihbarat kuruluşu yaptı. Üç kademeli, güçlü bir istihbarat ağına sahip olan ABD, diğer devletlerdeki `sığınak derinliğine` tahammül edemiyordu.

 

O yıllarda askeri güç kullanarak `Dünya Devleti`ni kurmaya çalışan ABD, işgal zamanı geldiğinde Irak`taki gibi `derinlerden` gelecek sürpriz ve sert saldırılarla karşılaşmak istemiyordu. Bütün ordular, mağlup ve sabıkalı Alman ordusu gibi Amerikan gücünün denetiminde bir polis gücü, bir tür mütareke jandarması haline getirilmeliydi.

 

Karl Popper`in, paralı misyoneri Soros, dünyayı yumuşatmak amacıyla kurduğu `Açık Toplum Vakfı` ile benzer amaçlarla kurulmuş yerel vakıflara büyük para akışı sağladı. Amerika satın alıyor, Amerika saldırıyor, 250 yıllık Amerika sertleştikçe 2500 yıllık milletler yumuşuyor, dünya yavaş yavaş düşüyordu.

 

Bu kültürel dönüşüm fazla uzun sürmese de ekonomik sıkıntı içindeki Anadolu halkını derinden etkiledi. Tarihi düşmanlar ve Marksist kültürlü etnik çıkıntılar düşmanla işbirliğine giderken, Milliyetçi Türkler hem sinsi düşmana hem de İslam`ın dönüştürülmesine direniyordu.

 

Akepedian İslam algısı, Et yemeyi ve savaşmayı reddeden Budist kültürle ticareti öneren Maniheist kültür arasında bir yere oturuyordu. Merkantilizmin reforme ettiği Hıristiyan ve Musevi kültürle de barışık olan Akepedian iktidar yıllarında, `Allah indinde yegane din, şüphesiz İslamiyet`tir` mealindeki, Kur`an ayetinin Cuma hutbelerinde okunması geleneğine de son verilmişti. 

 

Çıraklık Dönemi

 

Devlet işlerine öteden beri soğuk bakan Akepedialılar, ülkedeki ilk yıllarının `çıraklık dönemi` olduğunu açıkladılar. Dindar halk, olası hatalarından dolayı onları affedecekti. Bu yıllarda ilk önce savaş ve çatışma yorgunu Türk halkını, iddialı bir millet olmaktan uzaklaştıracak demokratik hamlelere giriştiler. Avrupa`nın gelişmiş ülkelerindeki yaşam standartlarına bir an önce ulaşmak amacıyla Avrupa Birliğinin önerdiği bütün reformları meclisten hızla geçirdiler. Sonra da büyük devletlerden yardım alarak İnkılâpçı, militarist modernizm yerine sivil, ılımlı, muhafazakâr ve uhrevi yaşam beklentilerini, politik bir söylem haline getirdiler.

 

İngilizleri 1916`da Bağdat önlerinde durduran Milliyetçilerin aksine ılımlı Akepedialılar, 2003`te Bağdat`a yönelen Amerikan akınlarını desteklemek için halk meclisini toplantıya çağırdılar. Gelenekçi askerlerin de etkisiyle talepleri reddedilen yöneticiler, tezkere karşıtı askerlere karşı büyük bir tutuklama ve itibarsızlaştırma kampanyasına giriştiler.

 

Akepedialılar`ın bu `barışçıl` çabaları, Avrupa ve Amerika`da öteden beri Türk savaşçılığından rahatsız olan toplumlar ve devletler tarafından ilgiyle karşılandı ve büyük destek gördü. 150 yıllık iktisadi teşekküller ve şehit kanıyla tapulanmış topraklar yabancılara satılınca, sıcak para ve yabancı sermaye Anadolu`ya akmaya başladı. (Bkz. Akepedia IV- Sözlük `Ak-money politikası`)

 

Kalfalık Yılları

 

Türklerin 1000 yıl boyunca önce medreseli Anadolu kentlerinden sonra da İstanbul`da, Marmara`da, Kırım`da ve Osmanlı Rumeli`sinde geliştirdikleri intelijensiyal birikimin yerini, Cumhuriyet dönemi kentleşmesiyle ortaya çıkan Akepedian kültürün alması, Ortadoğu`yu Yahudi çıkarlarına göre yeniden tanzim etmek isteyen Amerikalıların dikkatini çekmişti.

`` 

Türk generallerin Anadolu`nun Türk yurdu olduğunu dünyaya kabul ettirdikleri Lozan Antlaşmasını hiç bir zaman tanımayan Amerikalılar, Ilımlı İslam medeniyetini kurmaya çalışan Akepedialılar`la işbirliğine gittiler. Böylece 1919`da başkanları Wilson`un yarım bıraktığı büyük Ermenistan projesine giden yolu açmış olacaklardı.

 

Akepedialılar`ın kalfalık döneminde Anadolu`da birçok Cumhuriyetçi tutuklandı ve hapse atıldı. 2002`de sona ermek üzere olan etnik terör, bu hayret verici yumuşamadan cesaret alarak gücünü artırdı ve siyasallaştı. Anayasal sistemin muhafızı olan yargıçların yerine liberal ve ılımlı yargıçlar atandı. Militarist ve Milliyetçi aydınlar, gazeteciler, politikacılar ve polisler tutuklandı. Yasama ve Yürütme organları devleti öylesine hızlı dönüştürmüştü ki; ülke artık yabancı basın yayın organlarında `Akepedia` olarak anılmaya başlamıştı.

 

Bu dönemde devlet gücü kullanılarak TRT ve basın yayın organları hızla iç edildi. Tarihte ilk defa iktidarı, bir muhalefetmiş gibi derin iktidara karşı destekleyen ve bu hizmetinin karşılığını hızla nakite çeviren bir medya ortaya çıktı. Gözler, `kalemini kır ama onu asla satma` diyen Yahudi dönmelerini arar olmuştu. (Bkz. Akepedia IV- Sözlük `Ak-media kültürü`)

 

Akepedik Gözetleme Kültü ve Hukuksuz Ceza

 

Askerliğe ve devletin gizli işlerine olumlu bakmayan, milli çıkarlar için düşman ajanı veya terörist öldürmeyi suç sayan Akepedyan kültürde idam yerine itibarsızlaştırma ve uzun tutuklama cezaları tercih edildi. Önce Akepedik oylarla idam cezası kaldırıldı sonra zina suç olmaktan çıkarıldı. Daha sonra ise ahlaki hata yapması muhtemel siyasi rakipler, görüntülü dinlemeye alındılar. Bunlardan bazılarının mahrem filmleri seçim dönemlerinde teşhir edildi. Adeta sosyal bir recm cezası gibi uygulanan bu infaz yöntemi, Akepedialılar için büyük bir başarı sayıldı.

 

`Demokrasi ve hoşgörü` sloganlarıyla gelişen Akepedian kültür, hukuk mevzuatında çağdaş hamleler yapar gibi görünürken yasal bir davranışı suça ve cezaya dönüştürmek için töreye ve ahlaka maddi yaptırım kazandırma (itibarsızlaştırma) bu dönemin en yaygın hukuk ihlalleri arasında yer aldı. (Bkz. Akepedia IV- Sözlük `Aka-demoralist operasyon`)

 

Bilindiği gibi, modern toplumlarda sadece hukuk kurallarının maddi yaptırımlara sahip olması gerekir. Yani yasada suç sayılmayan ama ahlaka aykırı olan bir davranış (mesela ulu orta burun karıştırma) yüzünden hiç kimse ceza almaz. Sadece ayıplanır. Mesela o yıllarda mevzuata göre zina da suç değildir. Oysa Aka-demoralist operasyonda izlemeye takılarak teşhir edilen özel sohbetler veya gizli ilişkiler yüzünden birçok insan işinden olmuş, aile düzeni ve sosyal itibarı zedelenmiştir.

 

Bu durum, `hukuka aykırı cezalandırma,` yani devlet zorbalığıydı ve ilkel demokrasilerde benzer uygulamalar görülmüştü. Ancak mesela 1970`teki ünlü siyasi dinleme skandalı (Watergate Olayı) ortaya çıktığında Amerikan başkanı istifa etmişti. Oysa yasalar, teamüller ve gelenekler iktidar hırsı içindeki Akepedialılar için önemsizdi.

 

Halkta bir başkasının poposunu açıkta görme ve kendi pantolonu için Tanrıya şükretme dürtüsü vardır. Akepedialılar, eski zamanlardaki gönüllü töre jandarmalığından gelen bu kıskançlık ve dedikodu kültürünü de başarıyla siyasete aktardılar. Bunun diğer adı şeytanla işbirliği yapmaktı. (Bkz. Akepedia IV- Sözlük `Ak-genital dürtü`)

 

Ve Ustalık…

Ustalık döneminde ise devletin bütün kurumları Akepedian kültür tarafından kuşatılmış ve küçük direnç noktaları yüzünden iç çatışmalar yaşanmaya başlamıştı. Gazeteciler ve Polis şefleri, örgüt üyesi olmaktan tutuklanırken bir Genelkurmay başkanı terör örgütü kurmaktan hapse atılmış, istihbaratın başı ise birçok suçtan şüpheli sıfatıyla mahkemeye çağırılmıştı. Ustalık döneminde yaşananlar, artık kendi canlarını da sıkmaya başlamıştı.

 

İktidar sarhoşu Akepedialılar, ne yapmak, nereye varmak istediklerini bilmiyorlardı. Aslında demokrasi, insan hakları, ılımlı İslam, özerklik, federasyon, hukuk devleti gibi kavramlara yabancıydılar. Bu kavramların, başlangıçta aramaya koyuldukları,  Medine Vesikasıyla da Fatih Kanunnamesi ile de bir alakası yoktu.

 

Buraya nereden ve nasıl geldiklerini unutmuşlardı. Hz. Muhammed`den, Hz. Ali`den, Battal Gazi bir yana, Dürrizade Ataullah Efendi`den bile tamamen uzağa düştüklerini ve oyuna geldiklerini anladıklarında iş işten geçmişti.

 

Yarın : Akepedia - III `Akepedia`nın Zevali`

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Yorum
Foto GaleriTÜMÜ

İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Video Galeri
Video GaleriTÜMÜ

ÇOK OKUNANLAR

ŞANS OYUNLARI


Yukleniyor
İçerik Yükleniyor...

Gazeteler:

Hava Durumu


Yukleniyor
İçerik Yükleniyor...

NAMAZ VAKİTLERİ :

Bekleyiniz
İçerik Yükleniyor...

SON YORUMLAR

BURCLAR


Yukleniyor
İçerik Yükleniyor...

FaceBook

E-Posta Listesine Katıl

E-Posta Adresi:

Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Haber Kritik- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Haber Kritik Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin haberkritik@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. Ekonomik Veriler Bilgilendirme Amaclidir.Kullanimindan Dogacak Sorunlardan Sitemiz Sorumlu Degildir.En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir