» Bizler Ve Onlar

Bizler Ve Onlar - İbrahim Ağkavak

Paylas
Bizler Ve Onlar
24 Temmuz 2011, Pazar 01:44:05
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla...

---Rahmetli Seyyid Ahmet Arvasi hocanın belirttiği üzere ''İnsan değişmedikçe,hiç bir şey değişmez'' sözünün lugat manasından ziyade gönlümde bıraktığı etkiyi anlatmak istiyorum.

---İnsan,boyutu ve rengi değişik olsada ortaktek özellik var oda koca bir et yığını,her et yığınının olduğu gibi çürümeye yok olmaya mahkum bir mahlukat.İşte bu et yığınını diğer canlılardan ayıran en önemli özellik Allah'ın (cc) nakşettiği düşünme yeteneği evet yeryüzünde bilinen bilinmeyen milyonlarca türde canlı varken Allah (cc) sadece İnsana düşünme kabiliyetini vermiş ve insanı yeryüzündeki halifesi makamaınayüce yaradan layık görmüş.

---Lakin Allah (cc) insana düşünme yeteneğini ve aklı kullanmayı, her insanın kendi insiyatifine bırakır verdiği aklı kullanamayan insanlara ise ömürleri boyunca değişik sebebleri vesile ederek ikazlarda bulunur ne varki Allah (cc) kullarna gösterdiği bu kadar cömertlik ve merhamete karşı insanların çoğu bu cömertlik ve merhametten bir haber yaşamaya devam ederler.Allah cc tarafından neden yaratıldığını ve ömür denen zaman süreci içerisinde kendinden neyin beklendiğini düşünmezler hayatlarını hiç bitmiyecek bir sonsuzluk sanan bu tür insanlar dünya hayatına tapar bir şekilde mal,mülk,makam,şöhret gibi Putlara ulaşmak için her şeyi mübah görür ve kişiliğinden,ahlakından,töresinden ve hepsinden önemlisi Allahın yasaklarından O'onun rızasından tavizler vererek yol almaya çalışırlar.

---Önemli bir fikir ve dava adamı olan Galip Erdem ağabeyin tespitine bir bakalım ''İnsan vardır,kendini dünyanın mihveri sanır;İnsan vardır,kendini aşan bir büyük gayenin vasıtası olduğuna inanır.Ben inananlardanım.Hayatın yemek,içmek ve serin serviler altında uyumaktan ibaret olmadığına,maddi varlığımızı devam ettirme içgüdüsü dışında,mahiyeti itibariyle farklı bir gayretin lüzumuna inanıyorum'' der Galip Erdem yani İnsan sadece yemek,içmek,uyumak ve nefsin bazı hayvani isteklerini yerine getirmek üzere yaşarsa bu portredeki resmin adı insan olmaz, sebebi hayvanlarda yer,içer,uyur ve çiftleşirler hayvanatın bundan başka yaratıcıya sorumluluğu yok,Allah (cc) hayvanlara akıl vermediği için düşünemezler,ideal edinemezler,ibret almazlar,sorumluluk bilinçleri yoktur.Oysa ki insan yukarıda belirtttiğim üzere ALLAH (cc) tarafından yeryüzüne halife kılınmış,düşünüp doğruyu bulması ve Rabbine karşı sorumluluklarını yerine getirmesi içinde müthiş bir akıl-düşünme yeteneği ile donatılmış yeryüzünde zorluklarla baş edebilmesi için harika bir vücut yapısı hediye edilmiş Allaha karşı sorumlu kılınmış bir canlıdır.

---Hayat, bizlere göre çok uzun görünen fakat hasta yatağındason nefesini vermeye hazırlanan için çok kısa olduğu anlaşılan ne çabuk geçti diye iç çektiği bir zaman diliminin adı.Bu kısacıkgerçek hayatın yaşanacağı yer olan Ahiret hayatında mutluluğa kavuşabilmek adına adeta bir sınav diyebileceğimiz dünya hayatı insanlar için gerçektende zor ve engellerle dolu bir serüven,Allah (cc) yarattığı kulunu hata ve günah yapabilir şekilde yaratmış ve insana Nefs denilen alt edilmesi zor görünen bir rakip vermiştir.Yüce Rabbim bu zorlukları insanın karşısına çıkarırken çözüm yollarını da insana göstermiştir.Allah (cc) kulunun günah ve hatalar havuzunda boğulmaması için bir can simidi diyebileceğimiz Kuran-ı Kerimini ve Peygamberleri yeryüzüne gönderdi.İnsana düşen ise ölene dek azılı rakipi olan nefsine karşı Rabbinin ona gösterdiği silahlar ile mücadele etmek ve Rabbine olabildiğince yakın olmak, işte insan bunu başarırsa ebedi mutluluk olan Ahiret hayatını da kazanmış Rabbine sadık bir kul,Peygamberine layık bir mümin olur.Rabbim bütün insanlığa bu güzelliği nasip eder inşallah dedikten sonra şu gerçeğide dile getirmek istiyorummalesef bu güzel mutlululuğa ulaşmak adına adım atmak bir tarafa ömrünü günah,şirk ve küfür dehlizlerinde geçiren hayvandanda aşağı mahlukatlar yaşamakta,yazımın başlığını düşünerek seçtim Biz ve Onlar peki 'biz' kimiz 'onlar' kim,kendimce 'biz' saflarına Allahın varlığına ve birliğine inanan,alemlere Rahmet,gaye insan HZ Muhammed (sav) in sancağı altında toplanmayı hayal eden,Allahın rızasını kazanırım umuduyla küfre ve zulme öfke duyabilen,Nasıl yaşarsa yaşasın Allahın rahmetinden ümidini kesmeyen,Yalnız ve yalnız Allahın önünde eğilen ve sadece Rabinin koyduğu sınırları tanıyan,Allahın koyduğu sınırları aşıcı ne kadar hal,hareket,uygulama varsa rededici bir bünyeye sahip kim varsa 'Biz' saflarında yani inanan mümin saflarındadır.

---Onlar;Kalpleri mühürlenmiş,dillerinden çıkan ile kalplerinden geçen farklı yani riyakarlığı şiar edinmiş,Allahın yasalarını eğip büken haddini aşarak değiştirmeye çalışan,Küçük bir dünyalık fayda için Allahın rızasını unutuverip aciz bir kulun rızasını üstün tutan,nefsi isteklerine ulaşmak adına bir kağıt buruşturur gibi İslamı bir kenara atıp,mal,mülk,makam,şöhret ve para gibi insan için en zorlu sınav olan kavramlara tapan,aciz bir kul olduğunu unutup nefsine köle olduğunun farkında olmadan Allaha kafa tutan,gücü verenin ve alanın yalnız Allah (cc) olduğunu unutan,şeytanın vesveseleriyle kalbine yerleşen büyüklük ve sahte güven duygusunun uşağı olmuş,manadan ve aşktan uzak tamamıyle maddeyi ön plana alıcı bir fikre sahip olanlar işte Onlar onlar onlar.

---Bizler ve Onlar aynı dünyada doğmuş,aynı ülkelerin vatandaşı,aynı şehirlerin insanları ve bazen görünüşte aynı fikir ve ideolojilerin savunucuları evet aslında günümüzde Bizler ve Onlar birbirine bu kadar yakındır ve ayırt etmesi çokzordur.Bizleri ve Onları ayırt etmek istiyoranız ne ırkımıza,ne ülkemize,şehrimize,nede ideolojimize bakmanız yeterli olmayacaktır nedeni Onlar her kılığa bürünebilen,her ideolojinin içine sızabilen bukalemum yeteneklerine sahip insanlardır.Onları farketmek isteyenin tek yapması gereken Bizlere ve Onlara İslam ölçüsüyle bakmasıdır.Onlar her platformda gizlenebilir her oluşumda aslı gibi görünebilir fakat söz konusu İslam olunca mutlaka gerçek yüzlerini gösterirler.Onlar çile çekmez,sıkıntı ile yüz yüze kalmazlar,zor durumlarda göremezsiniz onları,rahatlık ve konfor olmazsa olmazlarıdır,pasta paylaşıldığında yada ağacın meyve vermesi üzerine ağacın altında rastlarsınız Onlara...

---Evet gönüldaşlar Bizler ve Onlar arasında mücadele geçmişte yaşandığı gibi, gelecektede yaşanacaktır bu mücadele safını ve tarafını belirleme konusunda sana doğru yolu gösterici pusulada yönünAllahın Kitabı Kuranı Kerim,Gaye insan Hz Muhammed (sav) sünneti ve ahlakı ve Allah dostlarının himmeti olacaktır.Bizler asla Onlardan güçsüz olmayacağız her platformda karşılarına çıkıp itaat ettikleri ölçülerin sapkınlık olduğunu ve gerçek doğruyu gösteren ölçünün yalnızca İslam olduğunu anlatacağız.Bizler- Onların tüm mücadelelerine karşın İslamdan ve Ecdadımızdan uzak durmayacağız aksine sıkı sıkı sarılıp tüm motivasyon destimizi İslam çeşmesinden doldurup her ihtiyaç duyduğumuzda yalnız o tesdiden içeçecez kana kana.

---Yiğit ağabeyimiz Reis Servet Turgut'un bir konuşmasında dediği gibi ''Bizler;Bedir'lerin,Uhud'ların,Niğbolu'ların,Kosova'ların meydanlarında akıtılan kanların emanetçileriyiz,Bizler o meydanlarda kılıç sallayan bileklerin mirasçılarıyız fazla uzak değil 30 yıl kadar önce Vatan,Millet,Kuran ve ezan tehlikeye düşmüşken canını ortaya koyan ve bu uğurda beş bin can feda etmiş ülkücü ağabeylerimizin mirasçılarıyız'' evet biz bizden olanı biliyor ve unutmuyoruz bizden olanlar Bedirlerde,Uhudlarda,Kosovalarda,Niğbolularda ve daha yüzlerce savaş meydanında İslamın sancaktarlığını yaparak Allahın davasını yani İ'lay-ı Kelimetullahı Aleme yayma çabasında ömürlerini tüketti ne ulvi ne hoş bir ömür tüketiş.

---Ancak Bizler rahatlığa kapılmadan Biz safındaki yerimizi korumaya çalışmalıyız,unutmayalımki bizlerde düşebilir,bizlerde günah dehlizlerinde karanlıkta yalnız kalabiliriz hiç bir şeyin garantisinin olmadığı gibi İmanında garantisi yoktur. Allah korusun eğer inanlar olarak birbirimize kardeşlik ruhuyla kenetlenmezsek her an Onlar safında olabiliriz.İman eden inananlar olarak Biz ''Merhametlilerin en merhametlisi,koruyucuların en kuvvetlisi ve tek hüküm sahibi olan Allaha ellerimizi açıp ''Yarabbi bizi senin yolundan saptırma,bizi senin yolundan alıkoyacak her türlü oyuna ve hileye karşı koru,Ey merhamet sahibi senin yolundan sapmış,nefislerine uyarak günah denizlerinde boğulmamak için çırpınan,kalpleri kararmış ve adım adım cehenneme ilerleyen Onlarıda senin yoluna ilet,Yarabbi Onların içinden eğer bilmeden,istemeden sapmış olanlar varsa affeyle,Bizede,Onlara Doğruyu anlatıp kollarından çekerek senin yoluna iletecek güç ve inanç ver...'' diyerek Rabbimize yalvarıp Onları Allah yoluna davet etmeliyiz.Unutmayalımki İslam toplum dinidir kardeşlik dinidir ben kendimi kurtardım gerisine karışmam demek bir müslümana yakışmaz.BizNizam-ı önce gönüllei feth ederek sağlamalıyız gönülleri İslam ile feth ettikten sonra İ'lay-ı Kelimetullah yolunda geride sadece küçük bir tatbikat kalacaktır...Biz sadece kendimiz için dua edip göz yaşı dökmeyeceğiz,Onların düşmüş oldukları sapkınlıktan kurtulmaları içinde dua edecek ve göz yaşı dökeceğiz.Bizim derdimiz Onları,tanrı larından kurtarıp, ALLAH (cc) a itaat etmeleri,Ebu Cehil lerinden kurtarıp,alemlerin yaratılış sebebi HZ.Muhammed Mustafa (sav) nın şefaatini kazanmaları ve İslamın lezzetiyle hakiki mutluluğa ulaşmalarıdır.

Dedim ya önümüzdeki engel Onlar değil Onların tanrıları ve putları.....

Bizden olan ve bizden olduğu için Allaha şükr ettiğimiz Seyyid Ahmet Arvasi hocamın çok anlamlı olan İ'lay-ı Kelimetullahı tanımladığı sözleriyle yazımı bitiriyorum.

İ'lay-ı Kelimetullah ve Nizam-ı Alem ,bütün müminleri İslam kardeşliği şuuru içinde barışa ve İslam'a hizmette yarışa davet etmek demektir.İ'lay-ı Kelimetullah,kelime-i tevhit nurunu bütün gönüllere ve kafalara yerleştirerek bütün sahte tanrıları,yontulmuş bütün putları ve kanlı diktatörleri yıkmak demektir.İnsanın insana tahakkümünü önlemek,beşeriyeti ezen,sömüren,alçaltan her türlü batıl inancı,felsefeyi,ideolojiyi,doktrini ve zihniyeti kahretmek demektir...

(Seyyid Ahmet Arvasi )

Rabbim Bizleriİ'lay-ı Kelimetullah davasının sancağını bileğimizden koparmasın ve Onların her oyununu ,her hilesini bozup gerçek yüzlerinin görmemizi nasip etsin....

OKUYUCU YORUMLARI

UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Yorum
Foto GaleriTÜMÜ
Video Galeri
Video GaleriTÜMÜ

ÇOK OKUNANLAR

ŞANS OYUNLARI


Yukleniyor
İçerik Yükleniyor...

Gazeteler:

Hava Durumu


Yukleniyor
İçerik Yükleniyor...

NAMAZ VAKİTLERİ :

Bekleyiniz
İçerik Yükleniyor...

SON YORUMLAR

BURCLAR


Yukleniyor
İçerik Yükleniyor...

FaceBook

E-Posta Listesine Katıl

E-Posta Adresi:

Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Haber Kritik- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Haber Kritik Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin haberkritik@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. Ekonomik Veriler Bilgilendirme Amaclidir.Kullanimindan Dogacak Sorunlardan Sitemiz Sorumlu Degildir.En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir