» Türk müsün Yoksa Müslüman mı?

Türk müsün Yoksa Müslüman mı? - Prof.Dr.R.DEMİR

Paylas
Türk müsün Yoksa Müslüman mı?
20 Mayıs 2011, Cuma 18:58:54
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
 

Stratejik plânın gereği olarak, Türk milletini ayrıştırmak için her türlü araç kullanılmaktadır; psikolojik, sosyolojik, ekonomik, kültürel ve toplumsal… Mütedeyyin halkın milli ve manevi değerleri bu amaç için "meta" olarak kullanılmaktadır; insanlar arasında "inanç" ve "milliyetçilik" ayırımı yapılarak, aidiyetler arasında kindarlıklar yaratarak "ırkçı" bölücülüğü teşvik etmektedirler…

Toplumda var olan farklı inançları birbirine "rakip-muhalif" olarak göstermek, ayırım yapmak, o inanç sistemlerine en hafifinden "hakaret" demektir. Diğer yandan toplumu milliyet kavramına göre ayırmak, ırkçılık yapmak; Türk-Kürt ayrımcılığı yapan emperyalist güçler kadar suç işlemektedirler. Bazı sorumsuz-sorumlu gafillerin yaptığı icraatlar; suç, suç olmaktan çıkmış günlük sıradan olay halini almıştır. Bu vebali işleyenler artık "ihanet" madalyasını hak etmişlerdir.

Toplumu ayrıştırmanın sloganı tespit edilmiş; "Türk müsün yoksa Müslüman mı?"

Buyurun cenaze namazına..!!!

Denilebilir ki böyle "saçma sapan" bir soru olur mu?

Maalesef oluyor…

Bunu slogan halinde kullanmaktalar…

Hedefleri Türk Milletini, bin bir modeli deneyerek, gizli-açık olarak, "Sevr" paçavrasının yeniden sahneye konulmasına çalışılmaktadır…

**

Tarihte vuku bulmuş otuz altıyı aşkın "Kürtçü" ırkçı isyanı bugüne kadar sonuç vermemiş, fakat bu seferki isyan uluslar arası destekli bir isyan… Emperyalistlerin desteğinde yerli yeni model feodal güçler ve onların aktif kanadı terör örgütü, bu milleti bir kez daha keskin bir şekilde ayrıştırmaya ve vatan toprağını bölmeye yönelik olduğuna dair artık hiç kimsenin şüphesi kalmamıştır…

Türk milletinin, maalesef, geri bırakılmış-eğitimsiz ve feodal kesimlerin hegemonyası altında ezilen gariban halkı, inanç sömürücülerin yalanlarına kanmaktadır. Din ticaretini yapanlar, halk tarafından, maalesef, sözde "İslam dininin temsilcisi" gibi algılanmaktadırlar.

Bu istismarcıların aldatmacaları, sanki "İslamiyet'miş" gibi yanlış ve maksatlı algılanmaktadır. Bunun doğru olamayacağını düşünemeyen eğitimsiz halk maalesef bu din tüccarlarının tuzağına düşmektedir. İşin acı tarafı ise, toplumun temelini oluşturan samimi dindarlarla (mütedeyyinler) "din bezirgânı" istismarcılarla aynı terazi kefesine konulmaktadır…

Din tüccarları; insanları inançlarıyla, imanlarıyla, Allah kelamıyla aldatmaları artık sıradan vakalar oldu… Bunlar aslında Allah'ın kelamından haberdar değiller, onu işlerine geldiği gibi evirip çevirmekteler… İşin kolayına kaçıp, halkı kandırmak için sloganımsı söylemlerini papağan misali tekrarlamaktadırlar; "Türk müsün, yoksa Müslüman mısın?"

**

Birlik olmak zor mu?

Türk milleti tarihin her döneminde zorluklarla karşılaştığında, sebep-sonuç bağlamında bir gerçeği görmüştür; birlik-bütün olmayı becerememek!...

Duygusallığı öne çıkaran ve hemen "gaza" gelen bir milletiz; aklıyla hareket eden emperyalistler de bu zaafımızı bildikleri için içimizdeki hainleri seçip kendilerine uşaklık yapacakları  bildikleri şekilde devreye sokuyorlar; sinsi ve içten pazarlıklı taktiklerle toplumun birleşmesini, birlik olmasını, tek yumruk ve tek yürek olmasını engelliyorlar.

Bu hainler toplumu bazen Alevi-Sünni, bazen Batılı-Doğulu, bazen Solcu-Sağcı, bazen de "Müslüman mısın yoksa Türk mü?" diye onur kırıcı sorgulamalar yapıyorlar. Bu da yetmiyor; hıyanetliklerine devam ediyorlar; milliyetçi-ümmetçi, Kemalist-anti-Kemalist, ulusalcı-liberal, laikçi-anti-laikçi, vatansever-hümanist gibi ayrıştırmalar yaparak bölücülük yapmaktadırlar…

Bu zihniyetteki "satılmışlar-kandırılmış-kanmış" tüm bu ayrıştırma fiillerini yaparken de "masumluk maskesi" takmayı ihmal etmezler; fakat hepsi de son derece bilinçli ve plânlı olarak toplumu ayrıştırma hamlesine katkı verirler… Bu hainlikler, dış düşmanlar tarafından beslenip desteklenmekte… Türk-Kürt ayrımcılığını yapmayı kendine vazife edinen hainlerin sayısı çoğalmakta… Onların devletteki uzantıları daha da zararlı duruma gelmekte...

Bölücü ırkçılığa önderlik yapan, doğrudan ya da dolaylı olarak bölücülüğün değirmenine su taşıyan, çanak tutan herkes suçludur… Türk milletinin karşı mücadelemiz, bu bölücü zihniyete karşı devam edecektir.

Ülkemin insanlarını inançlarına göre, mensup oldukları milliyetlerine göre mangalara ayırıp sorgulamak katıksız vatan hainliği bölücülüktür. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşı olup ister Hıristiyan olsun, ister Yahudi, ister Ermeni, ister Gürcü, ister Rum, ister Çerkez, ister Boşnak, ister Müslüman olsun "insan" merkezli düşünce boyutuyla hiç fark etmez… Onlar bir bütündür ve "Türk Milleti" olarak anayasal ve kültürel bir sıfatla anılmaktadırlar… Onları etnik temele dayalı ayrıştırmak, ayırmak, farklılaştırmak hainliğin doruk noktasıdır…

Türk insanın tamamına yakını zaten Müslüman…

Fakat başka inançlarda olan yine bu milletin mensupları da vardır; bunlar da bu ülkenin insanları; örneğin gidip Hıristiyan'a önce "Hıristiyan mısın?" diye sorulabilir mi?

Ya da Yahudi'ye "Yahudi misin?" diye soru sorabilir mi!!??

Kim size bu hakkı verdi ki insanların inançlarını, milliyetlerini sorguluyorsunuz?

Hiç, siz, şimdiye kadar Hıristiyan olan bir insanın Hıristiyanlığından şikâyet ettiğini, memnun olmadığını, ilk fırsatta devletine hizmet vermiş insanları yanlış yola girdiğini gördünüz mü?

Aynı durum bir Musevi vatandaş için de geçerlidir; ne Musevi Museviliğinden, ne de Müslüman Müslümanlığından vazgeçer…

**

Ne mutlu olan değil, ne mutlu diyen…

Burada önemli olan; farklı inançta da olsa ortak bir kimlik altında toplanıp birliği sağlamaktır; bu da ancak duyarlı bir Milli Şuur ile mümkün olabilir. Hiçbir şart ve durumda "ırk", "soy" farklılığına dayanmayan, anlam yüklemeyen "Türk" kelimesi ırkçılık, soy ayırımını temsil eden bir anlam yüklememiştir. Vatandaşlık bağlamında aynı milli değerlere inanan ve bağlı olan tüm farklılıkları içine alan milletin adıdır. Kurtuluş savaşı bu ruhla verilmiştir, cumhuriyet bu idealle, milli devlet bu felsefe ile kurulmuştur. Türk milleti, inanç farklılıklarına bakmaksızın tek kimlik olan Türk Milleti kimliği altında birlik kurmak durumundadır.

"Ne mutlu Türk olana" ifadesi yerine; "ne mutlu Türk'üm diyene" sloganı bu bütünlüğü sağlamıştır. İnancı ister Yahudilik, İster Hıristiyanlık, ister Müslümanlık olsun…

Unutmayınız ki Mustafa Kemal ne kadar halis bir Türk idiyse bir o kadar da inançlı bir Müslüman'dı… Bunun aksini iddia edenler sadece Cumhuriyetin değil, İslam'ın da düşmanı dinci yobazlardır.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkoğlu Türk ve samimi Müslüman olduğunu bilmeyen varsa öğrenmelidir…

Milletin ana çatısı "Türk" tür…

Yazımızın başlığını taşıyan soruya cevabım tamdır; hem Türk'üm hem de Müslüman'ım…

Yetmez; hem Müslüman'ım hem de laikim…

Yine yetmez; hem dindarım hem de laikim…

O da yetmez; hem cumhuriyetçiyim hem de dindar…

Dinci değil, dindarım…

Tebaa değil bireyim, vatandaşım, hürüm, köle değil…

Ne inancımı mensubiyetimin önüne ne de mensubiyetimi inancımın önüne geçirip tek ayaklı varlık olamam…

Bizi biz yapan hem Türklüğümüz hem de Müslümanlığımızdır…

Türk denilince Müslümanlık akla gelir…

Dünya böyle bilir tarih boyunca…

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi "Türk" çatısıyla örülmüş ve tüm inanç ve aidiyet mensuplarını kucaklamıştır. Dolayısıyla kurulan cumhuriyet, Türk Milleti devlet çatısını, her dönemde olduğu gibi bugün de içimizden bolca var olan hainler tarafından zorlanabilir; fakat asla yıkılamaz…

**

Sonuç…

Önceleri düşman cephesi belliydi, Gazi Paşa hepsinin hakkında geldi; şimdi düşman içimizde; zor olan da içteki düşmanı hal yoluna koymaktır; bunu da Türk Milleti başarmaya mecburdur…

Sloganlara aldanmadan bilinçle, akılla hareket ederek, elindeki en güçlü silah olan REY' ini demokrasi için, hürriyet için kullanarak başaracaktır…

Türk'lerin İslam dinini seçmelerindeki temel sebep, bu dini yaymak için sorumluluk almalarıdır. Nitekim tarih boyunca da Türkler İslam'ın yayılma kılıcı olmalarıdır.

Sonuç olarak; "Türk müsün Müslüman mısın" safsatalarını bir taraf bırakıp Türk Milletini inanalar-inanmayanlar, milliyetçiler-ümmetçiler diye bölmeye çalışmak sadece kiralık beyinlere, satılmış kalemlere, Türk düşmanlarına yakışır… Küresel emperyalizmin amaçlarına hizmet eder… Bunu asla unutmayalım… Türkiye, küresel emperyalizmin iştahını kabartmaktadır… Silkinip kendimize gelelim… Uyanalım… Yarın çok geç olabilir…

OKUYUCU YORUMLARI

1 Yorum Yapildi
Yorum
Bozkurt bahadır - 21 Mayıs 2011, Cumartesi 01:28:15
Tek kelime ile müslümanım elhamdülillah..aynı zamandada türküm. verilecek tek cevap budur..böyle art niyetli sorularda milliyetçi-ülkücü camia çok dikkatli ve uyanık olmalı.bu soruya tek cevap olmaz..hem müslümanız hemde türküz..o kadar..
Begendim 0 Oy
Begendim
Begenmedim 0 Oy
Begenmedim
UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Ad Soyad
E-Posta
Yorum
Foto GaleriTÜMÜ
Video Galeri
Video GaleriTÜMÜ

ÇOK OKUNANLAR

ŞANS OYUNLARI


Yukleniyor
İçerik Yükleniyor...

Gazeteler:

Hava Durumu


Yukleniyor
İçerik Yükleniyor...

NAMAZ VAKİTLERİ :

Bekleyiniz
İçerik Yükleniyor...

SON YORUMLAR

BURCLAR


Yukleniyor
İçerik Yükleniyor...

FaceBook

E-Posta Listesine Katıl

E-Posta Adresi:

Copyright ©2010 - Tüm hakları saklıdır.
PHP Haber Sitesi Türkiye Tasarım
Haber Kritik- Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz Ve kaynak gösterilmeden Alıntı Yapılamaz. Yayınlanan Tüm Haber Ve Açıklamalar İlk Kaynaktan Ulaştırılan Açıklamalardır. Sitemiz Bu Açıklamalara Ekleme Veya Müdahelede Bulunmadan Yayınlar. Yorum,Makale, Sizden Gelenler Bölümündeki Yazılardan Yazanlar Sorumludur. Harici Bilgiler Ayrı Bir Sayfada Açılır. Haber Kritik Bu Linkler Ve İçeriklerinden Sorumlu Değildir.Her Türlü Haber Ve İletişim İçin haberkritik@gmail.com Adresini kullanabilirsiniz. Sitemizden Daha İyi Yararlanabilmek için Gizlilik İlekeleri Ve Yayın Prensiplerimzi Okuyunuz. Ekonomik Veriler Bilgilendirme Amaclidir.Kullanimindan Dogacak Sorunlardan Sitemiz Sorumlu Degildir.En İyi İnt Exp 8+ 1024x768 Görüntülenir